MAGYAR KIRÁLYI SZENT ISTVÁN REND

Jelmagyarázat: A TÁBLÁZAT FELTÖLTÉS ALATT !

Mária Terézia királynõ nagymestersége alatt
1764
 1. II. József; római király, magyar trónörökös
 2. szalai Barkóczy Ferenc gróf
 3. németújvári Batthyány Lajos gróf
 4. galánthai Esterházy Ferenc gróf
 5. Hatzfeld, Carl Fridrich gróf
 6. von Chotkowa und Wognin Chotek, Johann Karl gróf
 7. erdõdi Pálffy Lipót gróf
 8. von Blümegen, Heinrich Cajetan gróf
 9. von Zinzendorf und Pottendorf, Ludwig Friedrich gróf
 10. Paar János Vencel/Vendel gróf (herceg)
 1. galánthai Fekete György gróf
 2. Bartenstein, Johann Christoph Freiherr von báró
 3. Pergen, Johann Anton gróf
 4. Binder, Friedrich báró
 5. nagymányai Koller Ferenc báró
 6. Borie Egyed Bálint báró (gróf)
 7. galánthai Esterházy Antal gróf
 8. ghymesi Forgách János gróf
 9. buzini Keglevich József gróf
1765
 1. Frankenberg, Johann Heinrich von gróf
 2. von Chotkowa und Wognin Chotek, Johann Karl gróf
 3. erdõdi Pálffy Lipót gróf
 4. von Blümegen, Heinrich Kajetan gróf
 5. von Zinzendorf und Pottendorf, Ludwig Friedrich gróf
 6. Paar János Vencel/Vendel gróf (herceg)
 7. Migazzi Kristóf gróf
 8. von Firmian, Leopold Ernst gróf
 9. németujvári Batthyány József gróf, kalocsai érsek
 10. Schrattenbach, Franz Ferdinand gróf
 11. Wieznick, Franz Xaver gróf
 12. Podstatzky-Liechtenstein, Alois gróf
 13. Kolowrat-Krakorski, Leopold gróf
 14. Binder, Friedrich báró
 1. nagymányai Koller Ferenc báró
 2. Khevenhüller-Metsch, Johann Josef gróf
 3. Brandis Henrik gróf
 4. Stupán Antal báró
 5. Althann Gundacker gróf
 6. Berchtold Lipót gróf
 7. Neny Kornél báró
 8. Bartenstein József báró
 9. nemes Dorn János Jakab
 10. cronburgi Kõnig Antal
 11. nemes Török Ferenc
 12. nemes Cothmann Antal
 13. Bruckental Samu báró
II József császár (1780-1790 magyar király) nagymestersége alatt
1765
 1. Habsburg Ferdinánd, kir. herceg, osztrák fõherceg
 2. Albert, szász kir. herceg
 3. Liechtenstein József Vencel herceg
 4. Colloredo Rudolf herceg
 5. németujvári Batthyány Károly herceg
 6. Kaunitz-Rittberg Vencel herceg
 7. Rodt Ferenc Konrád
 8. Illésházi József gróf
 9. Groschlag Frigyes báró
 10. Seilern Keresztély gróf
 11. Thurn Ferenc gróf
 12. nemes Thauszy Ferenc, zágábi püspök
 13. Andlern-Witten Ferenc gróf
 14. Wolkenstein Paris gróf
 15. Enzenberg Cassian gróf
 1. Khevenhüller-Metsch Zsigmond gróf (herceg)
 2. Künigl Lipót gróf
 3. nemes Neny Patricius
 4. Wurmbrand-Stuppach Gundacker gróf
 5. nemes Szvetits Jakab
 6. Cazier József báró
 7. Salbeck Károly, szepesi püspök
 8. nemes Gundel Pál
 9. nemes Nagy István
 10. nemes Pichler József (báró)
 11. Niczky Christoforus gróf
 12. nemes Balogh László (gróf)
 13. nemes Tersztyánszky József
 14. nemes Sághy Mihály (báró)
1766/67
 1. Habsburg Miksa, kir.herceg, oszrák fõherceg
 2. Starhemberg György herceg
 3. Pálffy Miklós gróf
 4. gyaraki Grassalkovich Antal gróf
 5. nagymihályi Sztáray Imre gróf
 6. XI. Henrik Reuss herceg, ptaueni gróf
 7. Staurau Károly Mária gróf
 8. keresztszeghi Csáky János gróf
 9. monyorókeréki Erdõdi János gróf
 10. Borié Egyed Bálint gróf
 11. Neny Patricius gróf
 12. van Swieten Gellért báró
 13. nemes Bajzáth József, veszprémi püspök
 1. Roeder Manó János báró
 2. tolnai Festetics Pál
 3. Hormayr József Ignác báró
 4. horompai Brunszvik Antal (gróf)
 5. nemes Weis József
 6. nemes Kempelen János
 7. nemes Mayer János
 8. radványi Gyõry Ferenc
 9. kesseleökeõi Majthényi Károly
 10. Loeschenkohl János báró
 11. Beckers Sándor vicomte
 12. nemes Wawrans Lajos Ferenc
1768
 1. Seilern Keresztély gróf
1769
 1. nemes Cobenzl Károly
 2. Lajos, Hessen-Darmstadt. grófja
 3. cronbergi Coronini Rudolf gróf
 1. nemes Hehengarten Bertalan
 2. nemes Néri Pompéjusz
1770
 1. Khevenhüller-Metsch János herceg
 2. Auersperg Henrik József herceg
 3. Auersperg Henrik gróf
 4. Cazier József báró
 1. Gebler Tóbiás Fülöp báró
 2. nemes Laykam Ferenc György (báró)
 3. tronchiennesi Walckiers Angelus
1771
 1. Lajos , Hessen-Darmstadt grófja
 2. Thurn-Taxis Nándor herceg
 3. nemes Pozzo-Bonelli József
 4. galánthai Fekete György gróf
 5. Pergen János Antal gróf
 6. Goës Zsigmond Rudolf gróf
 7. Khevenhüller-Metsch Zsigmond gróf (herceg)
 8. Haister János Godofréd gróf
 9. Hartig Ádám Ferenc gróf
 10. galánthai Esterházy Antal gróf (herceg)
 11. buzini Keglevich József gróf
 12. ghymesi Forgách János gróf
 13. Kettler Frigyes báró
 1. Morzin Péter gróf
 2. palenzi Sperges József báró
 3. Vilain János Fülöp vicomte
 4. Harsch Nándor Lajos gróf
 5. nemes Wawrans Henrik
 6. nemes Pöck Tamás Ignác
 7. nemes Kienmayer József
 8. nemes Lederer Ágost (báró)
 9. galánthai Balogh János (gróf)
 10. nemes Dráveczky Gábor (baró)
 11. Buol János Pál báró
 12. Schwachheim József gróf
 13. lomnicai Skerlecz Miklós

1772

 1. Kolowrat-Krakorski, Leopold gróf
 2. Wieznick Ferenc gróf
 3. Nostit.z-Rieneck Ferenc gróf
 4. Ulm Károly báró
 5. keresztszeghy Csáky György gróf
 1. Podstatzky Lipót gróf
 2. van Swieten Godfried báró
 3. nemes Neuhold János
 4. soborsini Forray András
 5. nemes Kvassay József
1773
 1. nemes Durazzo Jakab (gróf)
 2. Odescalchi Boldizsár herceg
 3. Khevenhüller-Metsch József gróf
 4. revisnyei Reviczky Károly báró
 5. Lõhr János Frigyes báró
 1. nemes Martini Károly Antal (báró)
 2. lomniczai Skerlecz Ferenc
 3. siklói Andrássy István
 4. Sauboin Jakab
 5. nemes Glowinski Sámuel
1774
 1. vásonykeõi Zichy Ferenc gróf
 2. Bruckenthal Sámuel báró (
  1765)
 1. nemes Nedeczky András
 2. baumbergi Bourguignon János
1775
 1. Callenberg Karoly góf
 2. nemes Przichowski Antal
 3. Hamilton Miksa gróf
 4. Sierakowski Vencel gróf
 5. Hercules Rainaldus Modena trónörökös herceg
 1. Thugut Ferenc báró
 2. nemes Végh Péter
 3. nemes Crumpipen József
 4. nemes Crumpipen Henrik
 5. nemes Barré György
1776
 1. nemes Ürményi Jozsef
1777
 1. Auersperg Henrik gróf
 2. nemes Bajzáth József
 1. Pföffershofen József báró
1778
 1. zajezdai Patachich Ádám báró
 2. Bartenstein József báró
 1. Niczky Kristóf gróf
 2. nemes Almásy Pál
1779
 1. nemes Struppi Vince (báró)
1780
 1. Hrzan Ferenc gróf
 2. Metternich-Winneburg Ferenc gróf
 3. kékkõi Balassa Ferenc gróf
 4. tolnai Festetics Pál gróf
 5. nemes Laykam Ferenc György (báró)
 6. nemes Vörös Antal
 1. nemes Spielmann Antal (báró)
 2. nemes Seddler Manó
 3. nemes Lebzeltern Ádám (báró)
 4. nemes Deldono Dominik
 5. Greppi Antal gróf
 6. nemes Giusti Péter Pál (báró)
1781/82
 1. monyorókeréki Erdõdy János gróf
 2. Orczy Lõrinc báró
 3. nemes Putnik Mózes
 1. nemes Türckheim Lajos (báró)
 2. nemes Kees Ferenc György
 3. nemes Margelick János Vencel (báró)
1783
 1. XI. Henrik, Reuss herceg
 2. Reisach Tádé báró
 3. Cobenzl János Fülöp gróf
 4. Nostitz-Rieneck Ferenc gróf
 5. Durazzo Jakab gróf
 6. Kaunitz-Rittberg József gróf
 7. Cobenzl Lajos gróf
 8. qualtenbergi Kressel Ferenc báró
 9. Löhr János Frigyes báró
 10. Gebler Tóbiás Fülöp báró
 11. losonci Bánffy György gróf
 1. losonci Bánffy Farkas báró
 2. széki Teleki Károly gróf
 3. radvanyi Györy Ferenc
 4. nemes CrumpipenHenrik
 5. Verri Péter gróf
 6. nemes Müllendorf Márton József
 7. nemes Izdenczy József
 8. nemes Puchberg Mátyás
 9. érkenézi Szlávy Pál
 10. komori Bedekovich Antal
 11. nemes Szöllösy Ferenc
1784/85
 1. Mercy d'Argenteau Florimundus góf
 2. daruvári Jankovics Antal gróf
 3. Greppi Antal gróf
 1. nemes Szirmay Tamás
 2. felsõbükki Nagy József
1786
 1. keresztszeghy Csáky János gróf
1787
 1. Bruckenthal Sámuel báró
 2. erdõdi Pálffy Károly gróf (herceg)
 1. szlavniczai Sándor Antal báró (gróf)
 2. nemes Haán Lipót
1789
 1. Sauer Kajetán gróf
 2. nemes Mikos Mihály
 3. nemes Heinke Ferenc (báró)
 1. nemes Ransonnet József (báró)
 2. nemes Fierlant Gosvin
1790
 1. eötvenesi Lovász Zsigmond
II. Lipót apostoli magyar király és római császár nagymestersége alatt
1790
 1. Colloredo-Wallsee Antal góf
1791
 1. Sándor Lipót, kir. herceg
 2. Auersperg József gróf
 1. Ágost Keresztély herceg
1792
 1. Auersperg János Ádám herceg
I. Ferenc apostoli magyar király, római császár és 1804 óta osztrák császár (1792-1835) nagymestersége alatt
1792
 1. galánthai Esterházy Antal herceg
 2. Manfredini Frigyes marquis
 3. vásonykeõi Zichy Károly gróf
 4. Lehrbach Lajos gróf
 5. Hartig Ferenc gróf
 6. Rottenhan Henrik Ferenc gróf
 1. losonci Bánffy György gróf
 2. nemes Végh Peter
 3. nemes Ürményi József
 4. Spielmann Antal báró
 5. nemes Pászthory Sándor
1793
 1. nemes Kees Ferenc
 2. Schloissnigg János báró
 1. Hebenstreit András
 2. Bolza Péter báró
1794/95
 1. József királyi herceg
 1. Spork János Vencel gróf
1796
 1. Thugut Ferenc báró
 2. eötvenyesi Lovász Zsigmond
 3. nemes Izdenczy József
 1. felsõbükki Nagy József
 2. Geneyne János György báró
1797
 1. galanthai Esterházy Miklós herceg
 2. nemes Wimmer Jakab (báró)
 3. nemes Hertelli János
 1. nemes Greiner Ferenc
 2. Eckart Károly báró
1798
 1. felso- és alsósurányi Sigray Károly gróf
 1. Sweerts-Spork József gróf
1799
 1. Colloredo Ferenc gróf
 2. keresztszeghy Csáky József gróf
 3. Kemény Farkas gróf
 1. nemes Türekheim Lajos
 2. nemes Csekonics József
1800
 1. XIII. Henrik, reussi uralkodó herceg
 2. Albini Ferenc báró
 3. radványi Radvánszky Ferenc
 1. nemes Semsey András
 2. nyitrazerdahelyi Zerdahelyi Pál (gróf)
1801
 1. Stampach Ferenc gróf
 2. Ugarte Alajos gróf
 3. Bissingen Nándor gróf
 4. Saurau Ferenc gróf
 1. rákosi Boros Lajos
 2. börnsteini Müller Henrik báró
 3. kisszantói Lányi József
 4. rákosi Boros József
1802
 1. nemes Végh Péter
 2. medgyesi Somogyi János (gróf)
 3. nemes Testa Bertalan (báró)
 4. Reigersfeld Lukács báró
 5. szentkirályszabadjai Rosos Pál
 1. várkonyi Amade Antal gróf
 2. nemes Aczél István
 3. Heppe Szaniszló
 4. taktakenyézi Drevenyák Ferenc
 5. zsadányi es törökszentmiklósi Almásy Ignác
1803
 1. Flangini Lajos, bíbornok
 2. Nándor királyi herceg
 3. Capponi Péter marquis
 4. Hügel János báró
 1. Collenbach Egyed báró
 2. Frank Péter báró
 3. nemes Schrautt Ferenc
 4. Hennet János báró
1804
 1. Hohenwart György gróf
 2. nemes Haan Mátyás
 1. Gregorina Triffon conte
 2. nemes Sonnenfels József
1805
 1. Stadion János Fülöp gróf
 2. Metternich-Winneburg Kelemen gróf (herceg)
 3. Deym Kázmér gróf
 1. harti Hackel József
 2. Szerdahelyi György
1806
 1. freudenthali Wrbna Rudolf gróf
 2. nemes Szentiványi Ferenc
 3. székhelyi Majláth József gróf
 4. Wallis József gróf
 5. Lazansky Prokop gróf
 6. Bartenstein Keresztély báró
 1. Orczy Laszló báró
 2. losonczi Gyürky István
 3. nemes Jacquin Miklós
 4. nemes Wohlleben István
 5. Mitterpacher Dántél
1807
 1. zsadányi es törökszentmiklósi Almásy Pál
 2. Pilati József gróf
 1. Mayer Bernát
1808
 1. Trauttmannsdorf Nándor herceg
 2. széki Teleki Sámuel gróf
 3. nemes Ürményi József
 4. Sumerau József Tádé báró
 5. Wallis József gróf
 6. kollogradi Kollonics László gróf
 7. Gozdawa-Kitki-Kicki Kajetán
 8. Károly Ambrus kir. herceg Habsburg
 9. monyorókeréki Erdõdy József gróf
 10. muraszombathi Szapáry János gróf
 11. Enzenberg Ferenc gróf
 12. Pergen József gróf
 13. Buol-Schauenstein Rudolf gróf
 14. Hackelberg-Landau Rezsõ báró
 15. Grzebski Szaniszló gróf
 16. Wurmser Keresztély gróf
 17. nemes Baldacci Antal (báró)
 18. Puffendorf Konrád báró
 19. Révay Pál báró
 20. semsei Semsey András
 21. korompai Brunszvik János gróf
 22. nemes Verhovácz Miksa
 23. temerini Szécsen Sándor (gróf)
 24. nemes Mandich Antal
 25. nemes Aichen József (báró)
 26. nemes Michalowski Kajetán
 1. Cavallar József báró)
 2. nemes Anthon József
 3. nemes Froidevaux József
 4. eggenbergi Rupprecht Antal
 5. ehrenbergi Gayer János
 6. nemes Erggelet János (báró)
 7. Barbier Adorján Miklós (báró)
 8. appelshofeni Baum Antal (báró)
 9. székhelyi Majláth György
 10. ludányi Bay Ferenc
 11. nagyréthi Darvas Ferenc
 12. nemes Lannoy Péter (báró)
 13. komori Bedekovich Ferenc
 14. köpösdi Tolvay Ferenc gróf
 15. nemes Beöthy Imre
 16. nemes Latinovics János
 17. nemes Ürményi János
 18. nemes Szaplonczay József
 19. nagylónyay Lónyai Gábor
 20. péchtújfalusi Péchy János
 21. nemes Prileszky Károly
 22. nemes Dvornikovich Miklós
 23. bezerédi Bezerédy Ignác
 24. nemes Galgóczy Antal
 25. nemes Lukavski Donát
1809
 1. nemes Kranzberg Antal (báró)
 2. nyitrazerdahelyi Zerdahelyi György
 1. nemes Kortum Ernõ
1810
 1. O'Donell József gróf
 2. Schwarzenberg Károly herceg
 3. Lazansky Prokop gróf
 4. gyaraki Grassalkovich Antal herccg
 5. I. Napoleon, Õ felsége, a franciák császára
 6. Jenõ Napoleon csász. fenség, olasz alkirály
 7. Cambacéres pármai herceg
 8. Berthier Sándor, Neuchatel hercege
 9. Essling herceg
 10. Eckmühl herceg
 11. Frigyes, hessen-homburgi herceg
 12. Bassano herceg
 13. nemes Fechtig Nándor (báró)
 14. Bethlen József gróf
 15. nemes Mártonffy József
 16. zsadányi és törökszentmiklós Almásy Ignác
 17. galáthai Esterházy József gróf
 1. muraszombathi Szapáry József gróf
 2. nemes Végh István
 3. De la Borde Sándor, gróf
 4. nemes Mandich Antal
 5. hochkircheni Reichmann Ágost
 6. nemes Hudelist József
 7. nemes Geislern János (báró)
 8. taródházai Mikos László
 9. székelyi Majláth József gróf
 10. Lederer Károly báró
 11. nemes Rüstel Ignác
 12. nemes Zeiller Ferenc
 13. nemes Schouppe József
 14. nemes Ockel János
 15. Kornis József gróf
 16. felsõzöri Márkus Ignác
1811
 1. Napoleon Ferenc József római király, reichstadti hg
 2. nemes Haan Mátyás Vilmos
 1. Gusztáv, Hessen-Homburg hercege
 2. Ferdinánd, Hessen-Homburg hercege
1812
 1. nemes Stürmer Ignác
 2. reglicei Luzénszky József bár
 1. vásonykeõi Zichy-Ferraris Ferenc gróf
 2. tóth-prónai Prónay Lajos
1813
 1. Lajos, Hessen-Darmstadt nagyhercege
 2. Tolstoi gróf
 3. Araktschejef gróf
 4. Hardenberg báró (herceg)
 5. Zeppelin gróf
 1. Montgelas gróf
 2. Capponi marquis
 3. Stipsics József báró
 4. nemes Lebzeltern Lajos (gróf)
 5. nemes Hauer Ferenc (báró)
1814
 1. VI. Frigyes, Dánia királya
 2. Engerström
 3. Rosenkranz báró
 4. Hohenlohe-Langenburg Gusztáv herceg
 5. komori Bedekovich Ferenc
 1. Vellnagel báró
 2. Hochberg gróf
 3. Stifft András (báró)
 4. Obolensky herceg
 5. nemes Stettner Gábor
1815
 1. Károly Lajos kir. fenség, Baden nagyhercege
 2. XVIII. Lajos, Õ Felsége, Franciaország királya
 3. Ferdinánd-Este, m. kir. herceg, ausztriai fõherceg
 4. Frigyes Vilmos herceg, Nassau-Weilburg hercege
 5. Munster gróf
 6. Enzenberg Ferenc gróf
 7. Erberg József báró
 8. Rasumovski gróf
 9. Stackelberg gróf
 10. Nesselrode gróf
 11. Talleyrand-Perigord herceg
 12. Stein báró
 13. Wessenberg Fülöp báró
 1. Winzingerode gróf
 2. Wiss Ferdinánd
 3. vásonykeõi Zichy István gróf
 4. Vrinz-Berberich Sándor báró
 5. Türkheim báró
 6. Mousson D.
 7. Wacquant-Geozelles Tódor báró
 8. Mercy András Flóris gróf
 9. Lang János (báró)
 10. nemes Siber Ferenc (báró)
 11. Wattenwyl D.
 12. Gatschert Lajos
 13. Bethlen Imre gróf
1816
 1. Circello marquis
 2. Medici lovag
 3. Ruffo herceg
 4. Einsiedl gróf
 5. Vilmos herceg
 6. Schwarzenberg József herceg
 7. Lajos, bajor kir. trónörökös, késõbb király)
 8. Rechberg gróf
 9. Lipót kir. fenség, szicíliai kir. herceg
 10. Zwack-Holzhausen
 1. nemes Hudelist József
 2. Barbier Adorján báró
 3. Lebzeltern Ádám (báró)
 4. Kudriaffski D.
 5. Woronzow gróf
 6. Gärtner Keresztély báró
 7. Schwitzen Zsigmond báró
 8. nemes Wacken Miklós
 9. nemes Floret Engelbert
1817
 1. Valaise Sándor gróf
 2. Asinari de Saint Marsan Fülöp marquis
 3. Eltz Imre gróf
 4. Marialva gróf
 5. Buol-Schauenstein Rudolf gróf
 6. Kaunitz-Rittberg Alajos herceg
 7. galanthai Esterházy Pál herceg
 8. Don Pedro, kir. fenség, Portugália és Brazília trónörököse
 9. Barra conte
 10. Bernstoeff Keresztély gróf
 11. Károly kir. Fenség, spanyol infáns
 12. Pizzarro lovag
 1. San Carlos herceg
 2. Rainer kir. fenség, m. kir. herceg, osztrák fõherceg
 3. Piccono della Valle János gróf
 4. székhelyi Majláth József gróf
 5. Ossolinski József gróf
 6. Navarro
 7. D'Andrade lovag
 8. Mier Albert gróf
 9. Rzewuski Kázmer gróf
 10. nemes Michalowski Kajetán
 11. nemes Petkovich Lajos
 12. hochfeldeni Krieg Ferenc (báró)
1818
 1. VI. János Mária József, Portugália királya
 2. Don Franciscus de Paula, spanyol kir. Infáns
 3. Fülöp, Hessen-Homburg hercege
 4. Richelieu herceg
 5. Capo d'Istria gróf
 6. Sweerts-Spork József gróf
 1. kisszántói Lanyi József
 2. nemes Mosbach Lipót
 3. reichensteini Müller Ferenc (báró)
 4. Bazetta János báró
 5. Genz Frigyes lovag
1819
 1. Keresztély kir. fenség, dán kir. herceg (késõbb király)
 2. György kir. fenség késõbb IV. György angol király
 3. Mattei bíboros
 4. Altieri herceg
 5. Fischer István báró
 1. Rospigliosi József herceg
 2. Fudolf kir. fenség
 3. Lajos kir. fenség, Baden nagyhercege
 4. Choloniewski Ferenc gróf

1820
 1. Frigyes Ferdinánd, Anhalt-Cöthen hereege
 2. Ernõ, szász-coburgi herceg
 3. rudnai és divékújfalusi Rudnay Sándor
 4. Cevallos Don Pedro
 1. Roburente gróf
 2. nemes Plencitz Lipót
 3. nemes Berg Günther Henrik (báró
1821
 1. I. Ferdinánd, ÕFelsége, Szicília királya
 2. IV. Ferenc kir. fenség, Modena hercege
 3. II. Vilmos kir. fenség, hesseni választófejedelem
 4. Wolchowsky Péter herceg
 1. Due de Blacas
 2. Riquet-Caraman Károly marquis
 3. Strassoldo Gyula gróf
 4. Müneh-Bellinghallsen Joákim báró (gróf)
1822
 1. Thurn-Taxis Károly herceg
 2. Sallier dela Tour gróf
 3. Villa Ermosa marquis
 4. Aicholt Keresztély gróf
 1. nemes Collegno Alajos
 2. nemes Drossdik Vilmos (báró)
 3. nemes Annaker Antal (bár)ó
1823
 1. Lajos kir. fenség, kir. herceg és ausztriai foherceg
 2. székelyi Majláth József gróf
 3. Albani herceg
 4. Károly Frigyes braunschweigi herceg
 5. Tatistscheff Demeter
 6. vásonykeõi Zichy István gróf
 1. nagyapponyi Apponyi Antal gróf
 2. Mercy András Flóris gróf
 3. Brunetti Lázár gróf
 4. nemes Fáy Barnabás
 5. schönsteini Frey Ferenc
1824
 1. drachenbergi Hatzfeld Lajos herceg
 2. galanthai Esterházy János gróf
 3. taródházi Mikos László (báró)
 4. Ulm-Erbach Ferdinánd báró
 5. Cziráky Antal gróf
 6. nemes Görög Demeter
 1. nemes Peusquens Hubert
 2. lovag Kübeck Károly (báró)
 3. Heinrich Jakab
 4. magyarszögyéni Szögyény Zsigmond
 5. nemes Sommaruga Ferenc (báró)
 6. nemes Obenaus József
1825
 1. I. Ferenc Õ Felsége, Szicília királya
 2. X. Károly Õ Felsége, francia királya
 3. VII. Ferdinánd Õ Felsége, spanyol király
 4. Károly Emánuel kir. fenség, késobb Szardínia királya
 5. Aberdeen gróf
 1. Villélemarqus Damas báró
 2. Montmorency
 3. Mathieu herceg
 4. Vincent Miklós báró
 5. magyarszögyényi Szögyény Zsigmond
1826
 1. I. Miklós, ÕFelsége, orosz cár
 2. Emil, hessen-darmstadti herceg
 3. Don Miguel kir. fenség, portugál kir. infáns
 4. hochkircheni Reichmann Ágost báró
 5. Stifft András báró
 1. Ottenfels-Gschwind Ferenc báró
 2. Marschall Vencel báró
 3. felsõszilvási Nopcsa Elek
 4. ehrenfelsi Pascotini János (báró)
 5. nemes Paulovics Ferenc
1827
 1. Nádasdy Mihály gróf
 2. Hingenau Bernát báró
 3. Intondi Miklós cavaliere
 4. revisnyei Reviczky Ádám gróf
 5. székhelyi Majláth György ((gróf???)
 6. nemes Benyovszky Mihály
 1. Ruffo József marchese
 2. Caprioli József
 3. nemes Lánczy József
 4. zsadányi és törökszentmiklósi Almásy József
 5. Cataldo Péter
 6. waidenaui Jäger Ignác
1828
 1. Gärtner Keresztély báró
 2. Brunetti Lázár gróf
 1. straussenburgi Klein Dániel
1829
 1. Lajos, Hessen-Homburg uralkodó tartományi gróf
 2. Gusztáv, Hesesen-Homburg hercege
 1. Lützow Rudolf gróf
 2. Vilmos, királyi fenség, porosz kir. herceg
1830
 1. I. Vilmos, württembergi király
 2. Ferdinánd ÕFelsége, Magyarország királya, Ausztria császára
 3. Lajos kir. fenség, Hessen-Darmstadt nagyhercege
 4. Frigyes Hohenzollern-Hechingen hercege
 5. Lipót kir. fenség, badeni kir. nagyherceg
 1. Henrik Anhalt-Cöthen uralkodó hercege
 2. revisnyei Reviczky Ádám gróf
 3. Cziraky Antal gróf
 4. Orlow Alexis gróf (herceg)
 5. Zieten János gróf
 6. nemes Szilassy József
1831
 1. Pál Frigyes kir. fenség, Oldenburg nagyhercege
 2. Garetti de Ferrere Fülöp gróf
 3. Alfieri Károly marchese
 4. marosnémeti Gyulay Ignác gróf
 1. Ferdinánd kir. fenség, württembergi herceg, tábornagy
 2. nemes Gruben
 3. Geislern János báró
1832
 1. Bellegarde Henrik gróf
 2. II. Ferdinánd Õ Felsége Szicília királya
 3. Pozzo di Borgo gróf
 4. Lipót, Frigyes anhalt-dessaui herceg
 1. XIX. Henrik Reuss-Greiz hercege
 2. Falke báró
 3. fületinczi Kelcz Ádám
 4. nemes Láng Ferenc
1833
 1. Wrede Károly Fülöp herceg
 2. Károly Mecklenburg-Strelitz hercege
 3. Károly Frigyes kir. fenség, Sachsen-Weimar nagyhercege
 4. Frigyes Vilmos kir. fenség, porosz trónörökös (késöbb király)
 5. Benkendorf gróf
 6. Osten-Sacken báró
 1. Brunow báró
 2. beleházi Bartal György
 3. Locella Henrik báró
 4. Gärtner Konrad báró
 5. nemes Stipsics Ferenc
 6. nagyajtai Cserey Elek
1834
 1. Ancillon porosz miniszter
 2. Ompteda báró
 3. soeleni Verstolk báró
 4. Alvensleben gróf
 1. Reventlov-Criminil gróf
 2. kisserényi Serényi János gróf
 3. harti Hacker Nándor lovag
1835
 1. Roero di San Severino marchese
 1. Miksa kir. fenség

I. (V.) Ferdinánd apostoli magyar király és osztrák császár (1835-1848) nagymestersége alatt

1835
 1. Vilmos kir. fenség
 2. Frigyes Ferenc kir. fenség
 3. Ficquelmont Károly gróf
 4. Alten gróf
 5. Ferenc Károly kir. fenség, kir. herceg, osztrák fõherceg
 6. Károly kir. fenség, porosz kir. herceg
 7. Albrecht kir. fenség, porosz kir. herceg
 8. Frigyes kir. fenség, németalföldi kir. herceg
 9. II. Don Pedro Õ Felsége, Brazilia császára
 1. Appel Keresztély báró
 2. Vignet Ferenc gróf
 3. négyesi Szepessy Ignác báró
 4. nemes Gervay Sebestyén (báró)
 5. nemes Krauss Fülop (báró)
 6. vallsassinai Thurn-Hofer János gróf
 7. péchujfalusi Péchy Imre
 8. Knopp József báró
1836
 1. erdõdi Pálffy Fidél gróf
 2. vicsapi Malonyay János báró
 3. sárdi Somsich Pongrác (gróf)
 4. Vurum József
 5. Talatzkó-Gestetits János báró
 6. hochfeldeni Krieg Ferenc báró
 1. nemes Nándory József
 2. jadeni Krticzka János lovag (báró)
 3. nemes Kussenics Tádé
 4. felsachi Brenner Ignác lovag (báró)
 5. Lebzeltern-Collenbach Ferenc báró
1837
 1. Cassaro herceg
 2. Pál Frigyes kir.fenség, Mecklenburg-Schwerin nagyherceg
 3. Vilmos ÕFelsége, Németalföld királya
 4. Ottó ÕFelsége, Görögország királya
 5. Frigyes Vilmos kir. fenség, Hessen-Kassel trónörököse
 6. Ágost kir. fenség, porosz kir. herceg
 7. Saporta gróf
 8. vásárosnaményi Eötvös Ignác báró
 1. nemes Lánczy József
 2. törökszentmiklósi és zsadányi Almásy József
 3. lovag Schiller Ferenc (báró)
 4. trakostyáni Draskovich János gróf
 5. horgosi Kártás Miklós
 6. Türkheim Lajos báró
 7. Jacquin József báró
 8. nemes Jakabffy Simon
1838
 1. Lipót cs. és kir. fenség
 2. Gaisruck Károly Kajetán gróf
 3. Rudhart D.
 4. Künigl Hermann gróf
 1. makkos-hetyei Stettner Máté
 2. szárhegyi Lázár László gróf
 3. branyicskai Jósika Sámuel báró
 4. Benz Róbert lovag (báró)
1839
 1. Sándor csász. fens., Oroszág nagyhercege (késõbb II. Sándor cár)
 2. Ernst August ÕFelsége, Hannover királya
 3. pilsachi Senfft Frigyes gróf
 4. Don Pedro de Araujo Lima, brazil régens
 1. György Frigyes kir. fenség, Mecklenburg-Strelitz nagyherceg
 2. Both báró
 3. Drosde Ödön báró
1840
 1. Adolf kir. fenség, Nassau uralkodó hercege
 2. nemes Kopácsy József
 3. Woronzow gróf
 4. Nádasdy Ferenc gróf
 1. temerini Szécsen Miklós gróf
 2. Martonitz András báró
 3. galanthai Esterházy Károly gróf
 4. nemes Pilgram János
1841
 1. székhelyi Majláth Antal gróf
 2. Lajos kir. herceg, Hessen-Darmstadt trónörököse
 3. János kir. fenség, szász kir. herceg
 4. Solar de la Marguerite gróf
 5. Saluzzo Caesar gróf
 6. vajai Vay Ábrahám gróf
 1. Stürmer Bertalan báró (gróf)
 2. Buttet Eligius chevalier
 3. marosnémeti Gyulay Lajos gróf
 4. Werner József báró
 5. Lovász András
 6. quintenbachi Pidoll Károly lovag(báró)
1842
 1. Lederer Károly báró
 1. nemes Privitzer Alajos
1843
 1. Albert herceg, kir. fenség, az angol királynõ férje
 2. Vilmos fenség, Braunschweig uralkodó hercege
 3. Károly kir. fenség, bajor kir. herceg
 4. Lajos kir. fenség, badeni öröklõ herceg
 5. Ferdinánd Õ Felsége, Portugália királya
 1. György kir. fenség, Hannover trónörököse
 2. Károly kir. fenség, Sachsen-Weimar öröklõ nagyhercege
 3. Rhédey Ádám gróf
 4. Kaunitz Lipót gróf
 5. nemes Anders József (báró)
1844
 1. Frigyes Ferenc kir. fenség, MecklenburgSchwerin nagyhercege
 2. Paskiewitseh D'Erivan gróf
 3. Skarbek Szaniszló gróf
 4. Woyna Edward gróf
 1. tusnádi Kovács Miklós
 2. nemes Geõcz László
 3. Lohr Ferenc báró
 4. De Pont Alfons báró
1845
 1. székhelyi Majláth György
 2. Károly Frigyes kir. fenség, württembergi trónörökös
 3. buzini Keglevich Gábor gróf
 4. komori Bedekovich Lajos báró
 1. krivinai Lonovics József
 2. Pillersdorf Ferenc báró
 3. vásonykeõi Zichy Ferenc gróf
1846
 1. Luitpold kir. fenség, bajor kir. herceg
 2. Mihály császári fenség, orosz nagyherceg
 1. Locella Henrik bár
 2. vajai Vay Miklós báró
1847
 1. István (Stefan) kir. herceg, Magyarország nádora
 2. hallerkõi Haller Ferenc gróf
 1. Hietzinger Károly báró
1848
 1. Kolowrat-Liebsteinsky Ferenc gróf
 2. Windisch-Grätz Alfréd herceg
 3. Dietrichstein Móric gróf
 1. marosnémeti Gyulay Ferenc gróf
 2. branyicskai Jósika Lajos báró
 3. nemes Czillich Károly (báró)
I. Ferenc József apostoli magyar király, osztrák császár (1835-1848) nagymestersége alatt
1849
 1. Konstantin csász. fenség, orosz nagyherceg
 2. Albert kir. fenség, szász kir. herceg
 3. György kir. fenség, szász kir. herceg
 4. Frigyes kir. fenség, badeni öröklõ nagyherceg
 5. Fürstenberg Károly Egon herceg
 6. I. Lipt Õ Felsége, belga király
 7. Somerau-Beckh Miksa József
 8. III. Vilmos Õ Felsége, Németalföld királya
 9. Narvaez herceg
 10. Schwarzenberg Frigyes herceg
 11. Bombelles Henrik gróf
 12. Berg Frigyes báró (gróf)
 13. Adlerberg gróf
 14. Tschernitscheff herceg
 15. Gortschakoff herceg
 16. Rüdiger Tódor gróf
 17. VII. Frigyes, Õ Felsége Dánia királya
 1. nagykéri Scitovszky János, Magyarorszag hercegprímasa
 2. Ferenc Mária Lipót kir. fenség, mindkét Szicília trónörököse
 3. Fortunato Cavalliere
 4. V. Ferenc kir. fenség, modenai herceg
 5. III. Károly kir. fenség, pármai herceg
 6. van Praet, Gyula
 7. Lebzeltern-Collenbach Ferenc báró
 8. váraljai Haulik György
 9. nagykéri Scitovszky János
 10. Palugyay Imre
 11. vásonykeõi Zichy Ferenc gróf
 12. Zsivkovics Pantaleimon
 13. Szirmay István gróf
 14. Esterházy Miklós herceg
 15. Lichtenfelsl Peinthner Tádé
 16. Ambrózy Lajos báró
1850
 1. Haynau Gyula báró
 2. Antonelli bíboros
 3. I. Oszkár Õ Felsége, svéd király
 4. Károly királyi fenség, svéd trónörökös
 5. Ferdinánd, hessen-homburgi herceg, uralk.tart. gróf
 6. György Vilmos, Schaumburg-Lippe hercege
 7. Buturlin gróf
 8. Panjutin István
 1. erdõdi Pálffy János gróf
 2. Erdélyi Bazil
 3. ghymesi és gacsi Forgách Antal gróf
 4. cziráki és dénesfalvi Cziráky János gróf
 5. nemes Augusz Antal (báró)
 6. Szirmay Sándor gróf
 7. Aichen Ferenc báró
 8. Meschutar András
 9. Adlersburg Károly lovag (báró)
1851
 1. Manteuffel Ottó báró
 2. Lajos kir. fenség, mindkét Sicilia kir.
 3. Radetzky József gróf
 4. Miklós csász. fensége, orosz nagyherceg
 1. Mihály csász. fensége,orosz nagyherceg
 2. Mensehikoff Vladimir herceg
 3. konradsheimi Konrad János András (báró)
1852
 1. Schwarzenberg Félix herceg
 2. Kübeck Károly báró
 3. II. Ernst kir. fenség, Sachsen-Coburg-Gotha hercege
 4. Albrecht kir. herceg
 5. Vilmos Albert kir fenség, porosz kir. herceg
 6. Frigyes Károly kir. fenség, porosz kir. herceg
 7. Frigyes Vilmos kir. fenség, porosz kir. herceg
 8. Albrecht kir. fenség, porosz kir. herceg
 9. Frigyes kir. fenség, porosz kir. herceg
 10. György kir. fenség, porosz kir. herceg
 11. Ágost kir. fenség, württembergi kir. herceg
 12. Stollberg-Wernigerode gróf
 1. nemes Wrangel
 2. Beust Frigyes báró (gróf)
 3. Leiningen-Westerburg Keresztély gróf
 4. Esterházy Miklós herceg
 5. erdõdi Pálffy Móric gróf
 6. erdõdi Pálffy Pál gróf
 7. Chotek Ottó gróf
 8. hajnácskeõi Vécsey Miklós báró
 9. csíkszentkirályi és krasznahorkai Andrássy György gróf
 10. nemes Himély Mihály
 11. Lamberg Rudolf gróf
1853
 1. XX. Henrik, Reuss hercege
 2. Lipót kir. fenség, belga trónörökös
 3. Bernhard, szász-meiningeni herceg
 4. Miksa József kir. fenség, bajor kir. Hereeg
 5. vásonykeõi Ziehy Ferenc gróf (idõsb)
 6. Lajos kir. fenség, bajor herceg
 1. Pfordten Lajos gróf
 2. galánthai Esterházy Bálint gróf
 3. gosztonyi és krénesi Gosztonyi Miklós
 4. Karger Titus (báró)
 5. Buffa-Castellato Károly báró
 6. csabacsûdi Dókus Lász1ó
1854
 1. Schwarzenberg János Adolf herceg
 2. Liechtenstein Alajos herceg
 3. Lobkowitz Ferdinánd herceg
 4. Don Pedro de Aleantara Õ Felsége, Portugália királya
 5. Don Louis Fülöp kir. fenség, oportói kir. herceg
 6. III. Napoleon Õ Felsége, a franciák császára
 7. dr. Beretta Albert lovag
 8. Nádasdy Ferenc gróf
 9. Münch-Bellinghausen Antal báró
 10. magyar-szögyéni Szögyény László
 1. Krauss Fülöp báró
 2. Zedlitz Keresztély báró
 3. Mennshengen Ferenc báró
 4. Pitreich Antal lovag
 5. nemes Uray Bálint (báró)
 6. nemes Zarka János
 7. ócsai Torkos Mihály
 8. nemes Privitzer István
 9. nemes Babarczy Antal báró
 10. Königsegg-Aulendorf Gusztav gróf
 11. Aichen János báró

1855

 1. Drouyn de Lhuys
 2. Ali pasa
 3. Viale Prela Michele
 4. Rauscher Ottmár lovag
 1. Santucci Vincentius
 2. Hess Henrik báró
 3. Canella János
 4. Berardi József
1856
 1. Buol-Schaueustein Károly gróf
 2. Walewski Sándor gróf
 3. Abdul Medschid Õ Felsége, a szultán
 4. Ferdinánd Miksa kir. herceg, késõbb mexikói császár
 1. Benedetti Vincent gróf
 2. ehrenwerthi Honer Alajos lovag (báró)
 3. Waldstein-Wartenberg János gróf
 4. kisszántói Lányi Imre
 5. berburgi Menghin József lovag (báró)
1857
 1. György kir. fenség, cambridge-i herceg
 2. Gortschakoff Sándor herceg
 3. Fülöp kir. fenség, belga kir. herceg
 4. niederbergi Schlitter Károly báró
 5. galánthai Fekete Mihály
 1. tolnai Festetics György gróf
 2. tóthprónai Prónay Gábor báró
 3. nemes Noszlopy Ignác
 4. nyitrazerdahelyi Zerdahelyi József
1858
 1. Adalbert kir. fenség, bajor kir. herceg
 2. Péter kir. fenség, Oldenburg nagyhercege
 1. Thurn-Taxis Tivadar herceg
1859
 1. Ernst herceg, Sachsen-Altenburg hercege
 2. Nasr-Eddin Õ Felsége, perzsa sah
 3. dr. Krauss Károly báró
 4. Károly Antal herceg, Hohenzollern-Sigmaringen hercege
 5. váraljai Haulik György
 6. Frigyes kir. fenség, württembergi kir. herceg
 1. Károly Lajos kir. herceg, cs. és kir. fenség
 2. Grünne Károly gróf
 3. Bourquency báró
 4. Ludwig kir. fenség, szicíliai, kir. herceg
 5. Vilmos kir. fenség, németalföldi trónörökös
 6. Petrichevich-Horváth Albert
1860
 1. nemes Purkhart Norbert
 2. hallerkeõi Haller Ferenc gróf
 3. Coronini-Cronberg János gróf
 4. Schleinitz báró
 5. Schrenk Károly báró
 6. Õ 'Donell herceg
 7. Miklós csász. fenség, orosz nagyherceg és trónörökös
 8. György herceg, Mecklenburg-Strelitz hercege
 9. Frigyes Vilmos kir. fenség, Hessen-Cassel hercege
 10. Dolgoruki herceg
 1. Paniutine Fedor
 2. Hermann herceg, Sachsen-Weimar hercege
 3. Rechberg-Rothenlöwen János gróf
 4. Goluchowski Agenor gróf
 5. Frigyes Vilmos kir. fenség, Mecklenburg-Strelitz nagyhercege
 6. nemes Alvensleben
 7. szolgaegyházai Marich István
 8. nemes Szalay István
 9. Schaefer Pál
1861
 1. Don Franciscus d'Assisi Õfelsége, 1zabella, spanyol királyno férje
 2. Moustier marquis
 3. németújvári Batthyány Imre gróf
 1. kréncsi és gosztonyi Gosztonyi Pál
 2. vásonykeõi Zichy Ödön gróf
 3. nemes Högyészy Pál
1862
 1. Rainer kir. herceg, cs. és kir. fenség
 2. Lipót kir. herceg, cs. és kir. fenség Liechtenstein Károly herceg
 3. Károly Ferdinand kir. herceg, cs. és kir. fenség
 1. Fuad Pascha
 2. Ferenc kir. fenség, mindkét Szicília hercege
 3. dürnsteini Schweiger Antal lovag (báró)
1863
 1. Auersperg Károly Vilmos herceg
 2. Luca Antonio
 3. Kunszt József
 1. Casella Frigyes
 2. vásonykeõi Zichy Béla gróf
 3. nemes Beke Kálmán
1864
 1. Bismark-Schönhausen Ottó (herceg)
 2. mittrowiczi Wratislaw Jenõ gróf
 3. Friedrich Günther, Schwarzburg-Rudolfstadt hercege
 1. nemes Fillenbaum Ferenc
 2. bezerédi Bezerédy Miklós
 3. nemes Jeszenszky János
 4. philippsbergi Philippovic József báró
1865
 1. Kuefstein Ferenc gróf
 2. Lajos kir. fenség, orleansi herceg
 3. lichtenfelsi Peinthner Tádé báró
 4. kisapponyi Bartakovics Béla
 1. Esterházy Móric gróf
 2. Napoleon Jenõ Lajos cs. fenség, francia trónörökös
 3. nemes Thiel Ferenc
1866
 1. Oszkár kir. fenség, svéd kir. hg. (késöbb király)
 2. Taubenheim Vilmos gróf
 3. Alexnder-Alexnowitsch cs. fenség, orosz nagyherceg, késõbb orosz cár
 4. Mcnsdorff-Pouilly Sándor gróf (herceg)
 5. Gramont Antoine herceg
 1. németújvári Batthyány Fülöp herceg
 2. Lazansky Antal gróf
 3. püttlingeni Vesque János báró
 4. Esterházy Antal gróf
 5. Aldenburg Roger báró
 6. nemes Ocskay Miklós
1867
 1. Belcredi Richárd gróf
 2. székhelyi Majláth György
 3. IX. Keresztély, Õ Felsége, dán király
 4. Thurn és Taxis Miksa herceg
 5. Simor János
 6. csíkszentkirályi és krasznahorkai Andrásy Gyula
 7. gróf Rouher Eugene
 8. Vaillant Jean
 9. Abdul-Aziz-Khan Õ Felsége, nagyszultán
 10. Albert kir. fenség, walesi hg. (késõbb VII. Edvárd)
 11. Fleury, francia tábornok
 12. Napoleon József csász. fenség, császári herceg
 13. Ney Eugene moszkvai herceg
 14. Metternich-Winneburg Richárd herceg
 15. De la Valette marquis
 1. Niel Adolf
 2. Regnand de Saint Jean D'Angely
 3. Canrobert Ferenc
 4. De Persigny Jean herceg
 5. I. György Õ Felsége, görög király
 6. nyáregyházi Nyári Antal báró
 7. kellemesi Melczer István
 8. nemes Biegeleben Lajos (báró)
 9. nemes Eötvös József
 10. dr. Löschner József (báró)
 11. Hell Ferenc lovag (báró)
 12. szigethi Barthos János
 13. Lipovniczky István
 14. Arany János
 15. nemes Madocsányi Pál
 16. Erdõdy János Nepomuk gróf
 17. Cobelli Alajos lovag (báró)
1868
 1. Hohenlohe-Schillingsfürst Chlodvig herceg
 2. Kajetán kir. fenség, mindkét Szicília kir. hercege
 3. II. Lajos Õ Felsége, bajor király A
 4. Paramindr Maha Chula Longkorn Õ Felsége
 5. Rauch Levin báró
 1. wellenthali Rueskefer Mihály báró
 2. buzini Jelacic Edvárd (báró)
 3. nemes Hofmann Lipót Frigyes (báró)
 4. nemes Lakenbacher Edvárd
 5. De Pont Alfonz báró
1869
 1. II. Viktor Emanuel Õ Felsége, olasz király
 2. Ismail pasa, Egyiptom khedivéje
 3. Liechtenstein Frigyes herceg
 4. tsoóri Mecséry Károly báró
 5. tolnai Festetich György gróf
 6. Werner József báró
 7. Prokesch Antal báró
 8. Omer pasa Serdar Ekrem
 9. Heider Effendi pasa
 1. Pankovics István
 2. okányi Szlávy József
 3. pallini Inkey Nándor (báró)
 4. Kruesz Krizosztom
 5. Bertha Sándor
 6. nádasdi Sárközy Kázmér
 7. nemes Szinyei-Merse Bódog
 8. Vetsera Albin lovag (báró)
1870
 1. Ágost kir. fenség, svéd kir. herceg
 2. György fenség, Sachsen-Meiningen hercege
 3. Mohammed Sadak, tunis-i bey
 4. Török Bálint gróf
 5. liliensteini Falke János (báró)
 1. nemes Graenzenstein Gusztáv
 2. vértesaljai Vértesy Sándor
 3. szentkatolnai Cseh Ede
 4. nemes Szende Béla
1871
 1. Frigyes fenség, anhalt-i herceg
 2. József kir. herceg, cs. és kir. fenség
 3. Apponyi Rezsõ gróf
 4. Szécsen Antal gróf
 1. nemesbányi Hammer
 2. Antal lovag (báró)
 3. König Gusztáv (báró)
 4. Mednyánszky Dénes báró
1872
 1. Schönburg Ede herceg
 2. Frigyes Vilmos kir. fenség, a késõbbi II. Vilmos csáaszár
 3. Heinrich kir. fenség, porosz kir. herceg
 4. Wladimir csász. fenség, orosz nagyherceg
 5. Moltke Helmuth gróf
 6. Roon Albrecht gróf
 7. Manteuffel Károly báró
 1. nemes Schweinitz
 2. Redern Vilmos gróf
 3. Khalil pasa
 4. Teleki Sándor gróf
 5. Ormos Zsigmond
 6. nemes Pápay István
 7. nagykállói Kállay Benjamin
1873
 1. Bray-Steinburg Ottó gróf
 2. Schmerling Antal lovag
 3. Hohen1ohe-Schillingsfürst Konstantin herceg
 4. Frigyes kir. fenség, dán trónörökös (késõbb király)
 5. Artur kir. fenség, angol kir. herceg
 6. Károly kir. fenség, portugál trónörökös késõbb I. Károly
 7. Vay Miklós báró
 8. Hadzi-Mirza khán
 1. Braun Adolf lovag (báró)
 2. Orczy Béla báró
 3. thurnburgi Latour József
 4. Rónay Jácint János
 5. Zsivora György
 6. Dr. Havas Ignác
 7. Schwegel József lovag (báró)
 8. nemes Szalay Ágost
 9. Zsivkovics János (báró)
 10. Miske Imre báró
1874
 1. Alexis Alexandrovics csász, fenség. orosz nagyherceg
 2. Sergiusz Alexandrovics csász. fenség, orosz nagyherceg
 3. Pál Alexandrovics csász. fenség, orosz nagyherceg
 4. Miklós Konstantinovics csász. fenség, orosz nagyherceg
 5. Péter csász. fenség, Oldenburg hercege
 6. Sándor kir. fenség, Oldenburg hercege
 7. Alfréd kir. fenség, Edinburg hercege
 8. Sándor fenség, hesseni és rheini nagyherceg, lov. tab.
 9. Bariatinsky herceg
 10. Adlelberg gróf
 11. Miliutni Dimitrie gróf
 12. Schuwalow Péter gróf
 13. Lieven báró
 1. Chreptowitsch gróf
 2. Falcinelli Mariano
 3. Minghetti Marco
 4. Visconti-Venosta Emilio cavalieri
 5. kühnenfeldi Kuhn Ferenc báró
 6. Mac-Mahon gróf
 7. Sándor kir. fenség, németalföldi kir. herceg
 8. Benedek Sándor
 9. verõczei Pejacsevics Miklós gróf
 10. Bechtolsheim Antal báró
 11. nemes Fogarassy János
 12. Zsoldos Ignác
 13. radváni és sajó-kazai Radvánszky Antal (báró)
 14. liptószentiványi Szent-Iványi Márton
1875
 1. Umberto kir. fenség, olasz trónörökös, késõbb király
 2. Amadeus kir. fenség, aostai herceg (késõbb spanyol kir.)
 3. Thomas kir. fenség, genuai kir. herceg
 4. Menabrea gróf
 5. XII.Alfonz Õ Felsége, spanyol király
 6. Gusztáv kir. fenség, wasai herceg, svéd altábornagy
 7. Suworow herceg
 8. Mercandin Ferenc gróf
 9. Decazes Louis herceg
 1. Wenckheim Béla báró
 2. Uchatius Ferenc lovag (báró)
 3. nemes Kubicza Pál
 4. komlós-keresztesi Fejérváry Géza báró
 5. nemes Kandó Kálmán
 6. nemes Ujfalussy Miklós
 7. Thun Hugó gróf
 8. daruvári Daruváry Alajos
 9. Hueber Zsigmond
1876
 1. Koller Sándor báró
 2. nemes Nowikow Jenõ
 3. János fenség, Liechtenstein uralkodó hercege
 1. Dr. med. Kovács-Sebestyén András
 2. nemes Jókai Mór
 3. Mayr Ernõ lovag (báró)
1877
 1. Dr. Haynald Lajos
 2. Rudolf cs. és kir. fenség, trónörökös
 3. Károlyi István gróf
 4. Szabó Imre
 1. Manoilovich Emil
 2. nemes Ribáry József
 3. erdõdi Pálffy András gróf
 4. nemes Gradwohl Gyula (báró)
1878
 1. Stollberg-Wernigerode Ottó gróf
 2. Lasser József báró
 3. Waddington M.
 4. Regnier René Francois
 5. Csemegi Károly
 6. Vlassits Ferenc báró
 7. nemes Bonis Sámuel
 1. nemes Somoskeõy Anta
 2. verõczei Pejacsevich László gróf
 3. Migazzy Vilmos gróf
 4. nemes Gervay Mihály
 5. vajszkai es bogyáni Gromon Dezsõ (báró)
 6. hertelendy és vidornyalaki Hertelendy József
1879
 1. cziráki és dénesfalvi Cziráky János gróf
 2. Vogué Melchior marquis
 3. Gusztlv Adolf kir. fenség, svéd és norvég trónörökös
 4. Chaireddin pasa
 5. I. Károly fenség, román fejedelem, késõbb király
 6. Nina Lorenzo
 7. Miklós (Nikita) fenség, montenegrói késõbb király fejedelem
 1. Baylen herceg
 2. Tetuan herceg
 3. vásonykeõi Zichy Ferenc gróf
 4. Sexto József herceg
 5. Benavides Don Francesco
 6. Wächter Frigyes
 7. hassingeni Hasslinger János (báró)
 8. nemes Lukács György
 9. gojesti és mezõmadarasi Madarassy Pál
1880
 1. Langenau Ferdinánd báró
 2. III. Joachim
 3. Teiserenc de Bort Edmond
 4. IV. Lajos kir. fenség, hesseni nagyherceg
 5. Milan fejedelem, szerb fejedelem, késõbb király
 6. VII. Henrik herceg, Reuss hercege, német nagykövet
 7. borosjenõi Tisza Kálman
 1. Jakobini Lajos
 2. Thömmel Gusztáv lovag (báró)
 3. baráthi Huszár Károly
 4. Krauss Károly báró
 5. erdõdi Török József (báró)
 6. Kremer Alfréd lovag (báró)
 7. Hackker Alajos lovag
1881
 1. Mutsu Hito Õ Felsége japán császár
 2. Mehemet Tewfik pasa, egyiptomi khedive
 3. Haymerle Henrik báró
 4. Folliot-Crenneville Ferenc gróf
 5. Abdul Hamid Khan Õ Felsége, török szultán
 6. Lipót kir. fenség, bajor kir, herceg
 7. Frére-Orban Walthere
 8. van der Straten-Pontholz
 1. Pückler gróf
 2. Robilant Károly gróf
 3. Depretis Augustin
 4. Mancini Pasquale
 5. dukai és szentgyörgyvölgyi Széll Kristóf
 6. Oultremont János gróf
 7. nemes Fluck János
 8. vajai Vay Béla báró
1882
 1. III. Károly Õ Fensége, Monaco hercege
 2. okányi Szlávy József
 3. D'Oubril Pál
 4. Said pasa
 1. komlóskeresztesi Fejérváry Géza báró
 2. Majthényi László báró
 3. draskóczi és jordanföldi Ivanka Imre
 4. leveldi Kozma Ferenc
1883
 1. Duchâtel Charles gróf
 2. Edhem pasa
 3. Dolgorukow Vladimir herceg
 4. Potocki Alfred gróf
 1. köröspataki Kálnoky Gusztáv gróf
 2. nemes Plachy Tamás
 3. Dr. Suhay lmre
 4. nemes Miskolczy Lajos
1884
 1. XIV. Henrik Õ Fensége, Reuss uralkodó hercege
 2. XXII. Henrik Õ Fensége,Reuss-Greiz uralkodó hercege
 3. Miklós Alexandrovics csász. fenség, késõbb II. Miklós cár
 4. von deer Goltz Károly Frigyes gróf
 5. Osman pasa
 6. nemes Fabrice Alfréd
 7. Sándor kir. fenség, württembergi kir. herceg, lov. tab.
 8. Péter Nikolajevics csász. fenség, orosz nagyherceg
 9. György Michailovics csász. fenség, orosz nagyherceg
 1. Mihály Michailovics csász. fenség, orosz nagyherceg
 2. Woronzow-Daschkow Illarion gróf
 3. nemes Giers Miklós
 4. Lobanow Alexis herceg
 5. Fabiny Teofil
 6. jekel- és margitfalvai Jekelfalussy Lajos
 7. nemes Klinkowström Alfonz (báró)
 8. Wedel Károly gróf
1885
 1. Frigyes Vilmos kir. fenség, Baden nagyhercege
 2. Oscar Károly Ágost kir. fenség, svéd és norvég kir. herceg
 3. Oscar Károly Vilmos kir. fenség, svéd kir. herceg
 4. Sparre Gusztav Adolf gróf
 5. György Alexandrovics csász. fenség, orosz nagyherceg
 6. Fürstenberg Frigyes Egon gróf
 1. Adolf György Õ Fensége, Schaumburg-Lippe hercege
 2. clanisbergi Benoni Cézar
 3. Dr. nemes Matlekovits Sándor
 4. Purschka Peregrin lovag
 5. szmrecsányi Szmrecsányi Dáriusz
1886
 1. Vilmos kir. fenség, württembergi herceg, késõbb II. Vilmos
 2. Frigyes Ágost kir. fenség, szász herceg, késõbb király
 3. Foucher de Careil Louis gróf
 4. Konstantin kir. fenség, görög trónörökös késõbb király
 1. nagyrápolti Szentgyörgyi Imre
 2. Szabó Sámuel
 3. nemes Ciotta János
1887
 1. Taaffe Edvárd gróf
 2. Vannutelli Serafino
 3. Albert Viktor kir. fenség, angol kir. herceg
 4. Bernhard kir. fenség, Sachsen-Meiningen hercege
 5. Viktor Emanuel kir. fenség, olasz trónörökös, késõbb király
 6. Kemény György báró
 7. Dr. Köffinger Frigyes
 1. bonyhádi Percel Miklós
 2. nemes Tanárky Gedeon
 3. nagylónyai és vásárosnaményi Lónyai János
 4. nemes Wurmb Adolf
 5. Török Napoleon gróf
 6. nemes Dacsó Pál
1888
 1. Bylandt-Rheidt Artur gróf
 2. Schlotheim báró
 3. Károlyi Alajos gróf
 4. Don Alfonzo kir. fenség, portugál infáns
 5. Crispi Ferenc
 1. Paar Lajos gróf
 2. Wa1demar kir. fenség, dán kir. herceg
 3. nemes Mattyasovszky Tamás
 4. Ludvigh János
1889
 1. von Pape
 2. Sándor kir. fenség, porosz kir.herceg
 3. Frigyes Lipót kir. fenség, porosz kir. herceg
 4. Blumenthal gróf
 5. sárvári és felsõvidéki Széchenyi Imre gróf
 1. Tarkovich József nemes Bittó Kálmán
 2. Fabini Lajos
 3. losonczi Bánffy Dezsõ báró
 4. Gönczy Pál
1890
 1. Neipperg Ervin gróf
 2. Ferdinánd kir. fenség, román királyi herceg
 3. Nigra Konstantin gróf
 4. Caprivi
 5. Vilmos fenség, Schleswig-Holstein stb. hercege
 6. Eugen kir. fenség, svéd kir. herceg
 7. Vilmos kir. fenség, Luxemburg nagyhercege
 1. Orczy Béla báró
 2. beniczei és micsinyei Beniczky Ferenc
 3. Ráth György
 4. nemes Molnár Károly
 5. Lassel Ágost
 6. nemes Tóth Elek
1891
 1. Dunajewski Julian lovag
 2. Kiamil pasa
 3. I. Sándor Õ Felsége, szerb király
 4. Vilmos kir. fenség, württembergi kir. herceg
 5. Albrecht kir. fcnség, Württemberg kir. herceg
 6. Schwarzenberg Károly herceg
 7. Ferdinánd cs. és kir. fenség, toscanai nagyherceg
 1. János György kir. fenség, szász kir. herceg
 2. Miksa kir. fenség, szász kir. herceg
 3. Rudini marchese
 4. Kárffy Titusz
 5. Esterházy Alajos herceg
 6. vargyasi Dániel Gábor (báró)
 7. nemes Pogány György
1892
 1. Károly Ágost kir. fenség, Szász-Weimar nagyherceg
 2. Thurn és Taxis Imre herceg
 3. Ernst August kir. fenség, cumberlandi herceg
 4. muraszombati,széchyszigeti és szápári Szapáry Gyula gróf
 5. Vaszary Kolos
 1. Samassa József
 2. daruvári Daruváry Alajos
 3. nemes Bolfras Artur (báró)
 4. nemes Kardos Kálman
 5. nemes Szalavszky Gyula
1893
 1. Mittnacht Hermann báró
 2. Galimberti Luigi
 3. Merry del Val Rafael
 4. Taruhito Arisugava cs. fenség, japán cs. herceg
 5. Ernst Ludwig kir. fenség, Hessen és Rhein nagyherceg
 6. Decrais Albert
 7. Crailsheim Krafft báró
 8. FerencFerdinánd kir. fenség, kir. herceg, és ostrák fõherceg
 9. Lajos Viktor kir. fenség, kir. herceg és osztrák fõherceg
 10. Frigyes kir. fenség, kir. hg. és oszrák fõherceg
 11. Lajos kir. fenség, bajor kir. herceg,
  késõbb kirá1y
 1. Arnulf kir. fenség, bajor kir. herceg
 2. Rupprecht kir. fenség, bajor kir. herceg
 3. Loë báró
 4. dr. Wittek Henrik lovag
 5. Grúz Alnert
 6. nemes Fejér Miklós
 7. Degenfeld József gróf
 8. dr. Kindinger Edvard lovag
 9. Ellinger Erno
 10. zagorjei és zichi Rubido-Zichy Radoslav (báró)
1894
 1. Carnot Sadi
 2. VII. Henrik fenség, Reuss herceg
 3. Alfonz kir. fenség, mindkét Szicília kir. hercege
 4. Friedrich Eugen János, hohenzollerni herceg
 5. Zia pasa
 1. III. Frigyes Ferenc kir. fenség Mecklenburg-Schwerin nagyhercege
 2. Schönborn Ferenc gróf
 3. Schneider József
 4. vizeki Tallián Béla (báró)
1895
 1. Piret de Bihain Jenõ báró
 2. Emanuel kir. fenség, savoyai és aostai herceg
 3. Martinez Campos
 4. Windisch-Gräz Alfréd herceg
 5. Valeray Alcalá Galiano Don Juan
 6. Ledochowski Miecislaw gróf
 7. schellendorfi Bronsart Walter
 8. Waldersee Alfréd gróf
 1. szentkirályszabadjai Marffy Ágost
 2. Gyulai Pál
 3. nemes Sándor Béla
 4. ruhmwerthi Rapaics Rezsõ
 5. nemes Rusnov Antal
 6. Heim Péter
 7. Steininger Károly báró
 8. nemes Mihalovich János
1896
 1. Calice Henrik báró (gróf)
 2. György kir. fenség, görög kir. herceg
 3. Faure Félix
 4. Miklós kir. fenség, Württemberg kir. hercege
 5. Károly Frigyes fenség, badeni herceg
 6. Agliardi Antonio
 7. dr. Unger József
 8. Pahlen Konstantin gróf
 9. Dolgoruky Sándor herceg
 10. Liechtenstein Rudolf herceg
 11. Beck Frigyes báró (gróf)
 12. Boris Wladimirowics cs. fenség, orosz nagyherceg
 1. Nikolaus Nikolajevics cs. fenség, orosz nagyherceg
 2. semsei Semsey Andor
 3. dr. Kuncz Adolf
 4. nemes Munkácsy Mihály
 5. Benczur Gyula
 6. Lotz Károly
 7. Mixich Kálmán
 8. monyoró keréki és monoszlói Erdõdy István gróf
 9. Abram Fülöp
 10. nemes Jakabffy Imre
 11. Ludvigh Gyula
 12. Vajda Ödön
1897
 1. nemes Hahnke Vilmos
 2. Eulenburg Ágost gróf
 3. dr. Lucanus Hermann
 4. dr. Schlauch Lorinc
 5. Michael Alexandrowies cs. fenség, orosz nagyherceg
 6. Kyrill Wladinirowics cs. fenség, orosz nagyherceg
 7. Konstantin Konstantinowics cs. fenség, orosz nagyherceg
 8. Alexander Michailowics cs. fenség, orosz nagyherceg
 9. Murawiew Nicolai gróf
 10. Wannowski Péter
 11. nemes Richter
 12. Svasti Sobhana kir. fenség, sziámi kir.herceg
 1. Sommot kir. fenség, sziami kir. herceg
 2. Sterneck Miksa báró
 3. Schlieffen Alfred gróf
 4. Eulenburg Fülöp gróf
 5. Lozé Henrik
 6. Goluchowski Agenor gróf
 7. Rakwicz Leon
 8. dr. Richter Ferenc
 9. vasvari Krancz József
 10. nemes Beliczey István
 11. K1epsch Ede (lovag)
 12. dr. nemes Korányi Frigyes (báró)
 13. Horváth Demeter
1898
 1. Albert kir. fenség, szász kir. herceg
 2. nemes Metzsch Károly György
 3. Frigyes Vilmos cs. és kir. fenség, német trónörökös
 4. Frigyes Henrik kir. fenség, porosz kir. herceg
 5. Hoyos Don Isidoro marquis
 6. Rampolla del Tindaro Mariano
 7. nemes Krieghammer Ödön (báró)
 1. nagykállói Kállay Benjamin
 2. dr. Falk Miksa
 3. Buquoy-Longueval Károly gróf
 4. Lobkowitz Ferdinánd herceg
 5. Pejacsevich Tivadar gróf
 6. nemes Forster Gyula (báró)
 7. Zsoldos Ferenc
1899
 1. dr. nemes Stremayr Károly
 2. losonci Bánffy Dezsõ báró
 3. Muzaffer Ed-din Õ Felsége, perzsa sah
 1. Ferdinánd kir. fenség, Bolgárország fejedelme
 2. György fenség, Schaumburg-Lippe hercege
 3. Thun-Hohenstein Ferenc gróf (herceg)

1900
 1. Miksa fenség, badeni herceg
 2. Yoskihito Harunomiya cs. fenség, késõbb császár
 3. XIII. Alfonz Õ Felsége, spanyol király
 4. Eitel Frigyes kir. fenség, porosz kir. herceg
 5. Adalbert kir. fenség, porosz kir. herceg
 6. Joachim Albrecht kir. fenség, porosz kir. herceg
 1. Bülow Bernát gróf (herceg)
 2. dr. nemes Miquel
 3. Kanin Kotohito cs. fenség, japan cs. herceg
 4. Appel János báró
 5. Asghar khan
 6. Fü1öp kir. fenség, württembergi kir. herceg
1901
 1. Vilmos Ernõ kir. fenség, Sachsen-Weimar nagyhercege
 2. Diaz Porfirio, Mexikó elnöke
 3. komlóskeresztesi Fejérváry Géza
 4. salandrai Revertera Frigyes gróf
 5. nemes Molnar István
 6. galanthai Esterházy Mihály gróf
 1. nemes Thaly Kálmán
 2. dr. Hajnik Imre
 3. csik-zsögödi Mikó Bálint
 4. Zechner Frigyes
 5. dr. Faschó-Moys Sándor
 6. bajsai Vojnits István báró
 7. krivinai Lonovics József
1902
 1. Fra Ceschi a Santa Croce János
 2. szentgyörgyvölgyi és dukai Széll Kálmán
 3. Aguëra Don José
 4. Chôrofa Maha Vajiravudh kir.fenség, sziami király
 5. Ottó kir. herceg, cs. és kir. fenség, osztrák fõherceg
 6. György kir. fenség, késõbb V. György , angol király
 1. Lamsdorff Vladimir gróf
 2. Ludwigstorff Antal báró (gróf)
 3. dr. nemes Fuchs Adalbert
 4. dr. Winter Gusztáv
 5. keméndi Szalay Imre (báró)
1903
 1. Windisch-Grätz Lajos herceg
 2. dr. nemes Koerber Ernõ
 3. Ernst Günter fenség, Schleswig-Holstein herceg
 4. Henrik kir. fenség, németalföldi herceg
 5. Taliani Emidio
 6. Wedel Károly gróf
 7. von Plessen
 8. Kapnist Péter gróf
 9. Frederiksz báró
 1. Wolkenstein-Trostburg Antal gróf
 2. nagyrapolti Szentgyörgyi Gyula
 3. liptószentandrási Andreánszky István báró
 4. dr. Popovics Sándor
 5. Biró Tamás
 6. dr. nemes Konkoly-Thege Miklós
 7. dr. Sélley Sándor
 8. bezerédi Bezerédj Viktor dr.
1904
 1. IV. Frigyes Ferenc kir. fenség, Mecklenburg nagyhercege
 2. Lipót kir. fenség, hohenzollerni kir. herceg
 3. Ferid pasa
 4. dr. Puzyna János lovag
 5. II. Menelik Õ Felsége, Abesszínia négusa
 1. dr. Bauer Sándor
 2. nemes Lányi Bertalan
 3. nemes Scheuchenstuel Vilmos
 4. jászói dr. Berczik Árpád
 5. nyéki Németh Lajos
 6. székhelyi Majláth Lász1ó gróf
1905
 1. Villa Urrutia W. R.
 2. Lobkowitz György herceg
 3. II. Abbas Hilmi fenség, Egyiptom alkirálya
 4. Abdu Medjid Mirza fenség
 5. Don Gullon Pio
 6. Sotomayor herceg
 7. nárai Szabó Miklós
 1. Vilmos fenség, hohenzollerni herceg
 2. kisleödi Hollán Sándor
 3. galgóczi Schober Albert
 4. dr. Giskra Károly báró
 5. Béldi Ákos gróf
 6. nikolsburgi Dietriehstein Hugó herceg
 7. nádasdi Sárközy Aurél
1906
 1. frankenthurni dr. Gautsch Pál báró
 2. Károly (Bourbon-Sicilien) kir. herceg, spanyol kir. herceg
 3. Károly Edvard kir. fenség, Szász-Coburg-Gotha herceg
 4. Posadowsky-Wähner Artur gróf
 5. Kopp György
 6. Danilo kir. fenség, Montenegró trónörököse
 7. Pitreich Henrik lovag (báró)
 1. Potiorek Oszkár
 2. rudnói és divékujfalusi Rudnay Béla
 3. Bethlen Pál gróf
 4. Bethlen Géza gróf
 5. Laszberg Rezsõ gróf
 6. dr. nemes Jankovich János
1907
 1. Bailen herceg
 2. Chlumecky János báró
 3. Reverseaux de Rouvray marquis
 4. Paar Ede gróf
 5. Merrv del Val Rafael
 6. Üxküll-Gyllenband-Sándor gróf
 1. Iswolski J. P.
 2. dr. Wekerle Sándor
 3. Beck MiksaVladimir báró
 4. rohonczi Pranger József
 5. Szuborits Antal
1908
 1. Sergius Michailowics csász, fenség, orosz nagyherceg
 2. Tschirschky-Bögendorff Henrik
 3. Ágost kir. fenség, Oldenburg nagyhercege
 4. II. Frigyes Õ Fensége, Anhalt hercege
 5. IV. Lipót fenség, Lippe hercege
 6. Ágost Vilmos kir. fenség, porosz királyi herceg
 7. Podwils-Dürniz Kelemen báró
 8. Montenuovo Alfréd herceg
 9. Mahmoud Nedim pasa
 10. Maura Antal
 11. Salazar y Mufhoz de Salazar Don Manuel Allende
 1. Schwarzenberg Adolf József herceg
 2. Aehrenthal Alajos báró (gróf)
 3. Trolle Erik
 4. Ulrik kir. fenség, Württemberg kir. hercege
 5. dr. Spitzmiller Sándor
 6. radnai Wallandt Ernõ
 7. kvassói és brogyani Kvassay Jenõ
 8. ujfalusi dr. Némethy Károly
 9. dr. Wimmer Nándor (lovag)
 10. berényi dr. Szivák Imre
 11. erdõdi dr. Pálffy Móric gróf
 12. csurgói dr. Kétly Károly (báró)
1909
 1. Kuniyoshi Kuni csász. fenség, japan császári herceg
 2. II. Mánuel Õ felsége, Portugál királya
 3. Morimasa Nashimoto csász. fenség, japán császári herceg
 4. Don Fernando kir. fenség, spanyol infáns
 5. Frá Thun-Hohenstein Galeazzo
 6. Tewfik pasa
 7. Fallieres Armand, francia köztársasági elnök
 8. nemes Bethmann-Hollweg Teobald
 1. dr. Mataja Viktor
 2. horti dr. Holzknecht Róbert lovag
 3. Karcra József lovag
 4. dr. Wickenburg Miksa gróf
 5. szentmiklósi és óvári Pongrácz Frigyes gróf
 6. gieslingeni Giesl Artur báró
 7. dr. Timon Ákos
 8. Kiss Gyula
1910
 1. dr. Gruscha Antal
 2. Skrbensky Leó báró
 3. Hiroyasu Fushimi csász. fenség, japán csász. herceg
 4. rajeczi Burian István báró
 5. Schönaich Ferenc báró
 6. hédervári Khuen-Héderváry Károly gróf
 7. dr. Bienerth Rihárd báró
 1. Albert, Õ felsége, belga király
 2. Ourousoff Leo herceg
 3. Ferrata Dominik
 4. Horvath Sándor
 5. nemes Mikszáth Kálmán
 6. Szajbély Kálmán
1911
 1. Granito di Belmonte Gennaro
 2. dr. Katschthaler János
 3. Joachim kir. fenség, porosz kir. herceg
 4. Jenõ cs. és kir. fenség, ausztriai fõherceg
 5. Lipót Salvator kir. fenség. kir. herceg és ausztriai fõherceg
 1. Lord Rosebery
 2. nemes TirpitzAlfréd
 3. dr. Rosenberg Gyula
 4. Lévay József
 5. szapári, muraszombati és széchyszigeti Szapáry Frigyes gróf
1912
 1. Boris kir. fenség, bolgár trónörökös
 2. Andreas Wladimirowics csász. fenség, orosz nagyherceg
 3. Ferenc kir. fenség, bajor kir. herceg
 4. Henrik kir. fenség, bajor kir. herceg
 5. György kir, fenség, bajor kir. herceg
 6. Konrád kir. fenség, bajor kir. herceg
 7. Ferdinánd Bourbon kir. fenség, spanyol kir. herceg
 8. Bacquehem Oliver marquis
 9. Crozier Fülöp
 10. Gusztáv Adolf kir. fenség, svéd trónörökös
 11. Bolfras Artur báró
 12. nemes Lukacs László
 13. Tisza István gróf
 1. Stürgkh Károly gróf
 2. Ferenc Salvator cs. és kir. fenség, ausztriai fõherceg
 3. Károly István csász. és kir. fenség, ausztriai fõherceg
 4. van Rossum
 5. Adolf fenség, Schaumburg-Lippe hercege
 6. Heeringen
 7. Langer Rezsõ
 8. németujvari dr. Batthyány László gróf
 9. nemes Szinnyei-Merse Pál
 10. vizeki és bélaházi Tallián Dénes báró
 11. rádóczi dr. Boda Dezsõ
 12. postupiczai dr. Kostka Antal
 13. vajai Vay Elemér báró
1913
 1. Giolitti Giovanni
 2. San Guliano Antal marquis
 3. Avarna herceg
 4. Montecuccoli Rezsõ gróf
 5. Sensheim Albrecht gróf
 6. Caneva Carlo
 7. nemes Giers Miklós
 1. Károly kir. fenség, román kir. herceg
 2. Cavendish-Bentinck William
 3. hidvégi Nemes Albert gróf
 4. nemes dr. Károlyi Árpad
 5. minaji nemes Bornemisza László
 6. nemes Mály Sándor
1914
 1. Vanutelli Vincenza
 2. De Lai Gaëtano
 3. Herrera marquis
 4. ungarschützi Berchtold Lipót gróf
 1. hertelendi és vidornyalaki Hertelendy Ferenc
 2. nemes Kammerer Ernõ
 3. V. Ghazi Muhammed Resad khán, az ozmánok császárja
 4. Beneckendorf és Hindenburg Pál
1915
 1. nemes Mackensen Ágost
 2. nemes Falkenhayn Erik

 1. nemes Linsingen Sándor
 2. Csernoch János dr.
1916
 1. Csekonics András gróf
 1. szitnyei Szinyei-Merse István
I. Károly apostoli magyar király, osztrák császár (1916-1918) nagymestersége alatt
1917
 1. Czernin Ottokár gróf
 2. Pallavicini János õrgróf
 1. felsõozoróczi és kohanóczi Ottlik Iván
 2. nemes Papp Elek
1916-1918
 1. József kir. herceg, tábornagy
 2. Tabajdi Kálman
 3. Kövess Hermann báró
 4. Krobatin Sándor báró
 5. Böhm-Ermolli Edvárd báró
 6. Ernst August cumberlandi herceg, német gyal. tábornok
 7. Róbert württembergi herceg, német altábornagy
 8. Eitel Frigyes kir. herceg, porosz ezredes
 9. György bajor kir. herceg, bajor ezredes
 10. Schamschula Rudolf
 11. Ludwig von Sündermann
 1. Straub János
 2. lovag Paic József
 3. nemes Kiss Árpád
 4. nemes Török Kálmán
 5. Hoyos Henrik gróf
 6. Bienerth Károly báró
 7. lovag Zeynek Tódor
 8. Kundmann Rudolf
 9. Vogt Waldemar
 10. tiszabeõi Hellebronth Antal
nagybányai vitéz Horthy Miklós kormányzósága alatt (1920-1944)
1940-1944
 • Teleki Pál gróf; miniszerelnök - 1940 szept. 26
 • Serédi Jusztinián; hercegprímás, esztergomi érsek - 1944
 • Göring, Hermann; a Német Birodalom marsallja
 • Ribbentrop, Joachim; a Német Birodalom külügyminisztere
 • Ciano, gróf; az Olasz Birodalom külügyminisztere
 • Uray István; a kabinetiroda fõnöke -1943 febr. 12.

Forrás: Felszeghy: A rendjelek és kitüntetések történelmünkben, 1944